Friday, December 12, 2008

Friday Flash Fiction: Fear a’ Ghondòla

This week I present a translation of my story The Gondolier, which was my first Friday Flash Fiction entry in July 2007. As far as we know, this is possibly the first science fiction short story in Scottish Gaelic:


Fear a’ Ghondòla


Sgolt sròn dorcha mo ghondòla slighe rèidh tro uisgeachan ciùine nan sruth-chlaisean. Bu mhath a bha an culaidh slìom seo air m’ obair a dhèanamh fad iomadh bliadhna, a’ giùlan luchd-siubhail tro sheòlaidean-uisge na cathrach fo làmh-stiùiridh mo shinnsrean.

Bha a’ ghrian a’ dol fodha thar na cathrach aosta, a’ fàgail uachdar an t-uisge mar ribean dubhadach na laighe eadar na togalaichean clach-ghaineamhach cuimire. Ghabh mi tarraing-analach d’ osag fhionnar an fheasgair.

An robh àite na b’ àille na cathair annasach seo nan sruth-chlaisean? Mar a chaidh am bàta gu socair a-steach gu caladh, stad mi gus amharc suas le sonas air ciaradh speuran Mhàrs.

A’ Chrìoch.


Eadar-theangachadh / translation: Niall Gordan

You can read this story in English in the Illuminations anthology, or in Spanish as El Gondolero on the Efimeras webzine.

Coming up in the next couple of months I have more stories in Gaelic, plus Cornish and Scots. I'm still working on Irish, Manx and Welsh.

No comments: