Tuesday, July 27, 2021

Front Cover Quote!

A few of my reviews have been quoted on the back cover or inside cover of new books, but now, for the first time, one of my reviews has been quoted on the front cover of a book!


Saturday, July 24, 2021

Translator Interview: Louise Johnson

Languages and translation has long intrigued me, and I've read quite a number of translated novels.  After reading Andrea Victrix, I had a lot of questions about the author and about the translation of his work. I arranged to meet Louise Johnson, translator of the novel, in Mallorca where the novel is set. Sadly, due to Covid, that wasn't possible, so we corresponded by email instead.


Read the interview at SF Crowsnest.
Friday, July 23, 2021

Book Review: Andrea Víctrix by Llorenç Villalonga

Hailed as a classic of dystopian literature in Catalan, Llorenç Villalonga’s 1974 novel Andrea Víctrix has now been translated into English for the first time and published by specialist small press Fum D’Estampa Press.


Read the rest of my review at SF Crowsnest.Tuesday, July 13, 2021

The Camel Goes to Greece

 I'm very pleased to say that my camel-related story Englebert has been accepted by Greek magazine Ef-Zin, who previously published two of my stories several years back. It will appear some time this winter. 

This will be my sixth story in Greek, and the fifth language for Englebert.
Wednesday, July 07, 2021

The Gondolier in Kashubian

 Along with the Polish translation of The Gondolier, I received this Kashubain translation. Kashubian is a Slavic language related to Polish and is spoken by about 200,000 people. 


Gòńdoliéra

Gareth D Jones

 

Czôrni dzób mòji gòńdolë brnõł bez spòkójné wodë karnôlóv. Bëlni czółen richtich mje słúżił dłúgjé lata, wożõcë pasażéróv mjastovima wodnima szlachama, provadzoni rãkamë vjelenë pòkòlenjóv mòjich przódkóv.

Słúńce zapadało nad anticznim gardã, zmjenjivajõcë wodã v tintovõ blevjõzkã, leżõcõ pòmjidzë pësznima bùdinkama z pjôskòvca. Jem głãbòk wodetchnõn chłodnõ vjeczórnõ briżõ.

Je jakji snôżészi môl jak ten cëdovni gard karnôlóv? Kjéj bôt dobrnõł do sztrõdú, jô jem stanõł, żebë so rôd pòvzerac na corôzka cemnjészé njebò Marsa.

 

Kùnjc

  

Translated by Słavòmjir Jónkòvskji


Tuesday, July 06, 2021

The Gondolier in Polish

I received a Polish translation of The Gondolier quite some time ago but, due to an oversight, it never made it on to this site.


Gondolier

Gareth D Jones

 

Czarny dziób mojej gondoli sunął łagodnie poprzez spokojne wody kanałów. Smukła łódź służyła mi długie lata, przewożąc pasażerów miejską siecią wodnych alejek, sterowana dłońmi pokoleń moich przodków.

Słońce zachodziło nad starożytnym miastem, zamieniając wodę w atramentową wstążkę położoną między eleganckimi bryłami piaskowych budynków. Głęboko odetchnąłem chłodną wieczorna bryzą.

Czy istniało miejsce piękniejsze niż to wspaniałe miasto kanałów? Kiedy łodź dobiła do kei, zatrzymałem się, by pogapić się usatysfakcjonowanie na ciemniejące niebo Marsa.

 

Koniec

 

Translated by Słavòmjir Jónkòvskji