Wednesday, July 07, 2021

The Gondolier in Kashubian

 Along with the Polish translation of The Gondolier, I received this Kashubain translation. Kashubian is a Slavic language related to Polish and is spoken by about 200,000 people. 


Gòńdoliéra

Gareth D Jones

 

Czôrni dzób mòji gòńdolë brnõł bez spòkójné wodë karnôlóv. Bëlni czółen richtich mje słúżił dłúgjé lata, wożõcë pasażéróv mjastovima wodnima szlachama, provadzoni rãkamë vjelenë pòkòlenjóv mòjich przódkóv.

Słúńce zapadało nad anticznim gardã, zmjenjivajõcë wodã v tintovõ blevjõzkã, leżõcõ pòmjidzë pësznima bùdinkama z pjôskòvca. Jem głãbòk wodetchnõn chłodnõ vjeczórnõ briżõ.

Je jakji snôżészi môl jak ten cëdovni gard karnôlóv? Kjéj bôt dobrnõł do sztrõdú, jô jem stanõł, żebë so rôd pòvzerac na corôzka cemnjészé njebò Marsa.

 

Kùnjc

  

Translated by Słavòmjir Jónkòvskji


No comments: