Saturday, October 29, 2011

Demise of Murky Depths

As reported at the blog of editor Terry Martin. Depressing, but unsurprising I guess.

I've appeared twice in Murky Depths: Looking In, Looking Out in issue #1 and my first ever comic Frozen in #15. I'd since had another comic and a non-prose story accepted and another comic under submission. It's going to be tough finding another market anything like Murky Depths.

Monday, October 24, 2011

The Future is Soon

My story Remember Yugoslavia? is due to appear in the November 20th issue of Nature magazine. Plus something else exciting I'm not sure whether to anounce yet...

Saturday, October 22, 2011

The Gondolier in Norwegian

I thought I'd found somewhere for this to be published, but sadly it never happened. So here's The Gondolier in Norwegian - the thirtieth langauge for it to appear in.


Gondolføreren

Min gondols sorte stamn gled fram gjennom de stille kanalene. Det forseggjorte stykket håndverk hadde gjort jobben godt i mange år, fraktet passasjerer gjennom byens vannveier etter veiledning fra hendene til generasjonene før meg.

Sola gikk ned over den gamle byen, gjorde vannet til et rosa bånd som la seg mellom elegante sandsteinsbygninger. Jeg tok et dypt åndedrag av den svale kveldsbrisen.

Fantes det noe vakrere sted enn denne utrolige kanalbyen? Mens båten roet seg i fortøyningen, stoppet jeg og stirret med tilfredshet inn i Mars mørke himler.

Slutt


Translated by Sigurd Koran

Wednesday, October 12, 2011

Science Fiction Encyclopedia

The third edition of the Science Fiction Encyclopedia is now on-line. It includes an article about Jupiter magazine that mentions my Roadmaker series, much to my excitement.

Friday, October 07, 2011

Yugoslavian Proofs

The proofs of my story Remember Yugoslavia? arrived today. That usually means that it will only be a few weeks until it will appear in Nature magazine.